logotyp

DĚTSKÁ SKUPINA

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem Covid-19 jsme nuceni přijmout nové vnitřní hygienické opatření. Osoby, které nejsou zaměstnanci školy, mají přístup do mš pouze se zakrytým nosem a ústy (rouškou) a jsou povinny si po příchodu desinfikovat ruce. 

Mgr.Lenka Šmerdová
ředitelka MŠ

 

 

volné místo v DS

Vážení rodiče,

v Dětské skupině se uvolnilo jedno místo pro dvouleté dítě. V případě zájmu nás kontaktujte.

Mgr.Šmerdová Lenka
tel.:603 756 078


.


Mateřská škola Dubeč realizuje projekt se specifickým cílem zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, na které je poskytována finanční podpora od Evropské Unie. Cílem projektu je  nabídnout rodičům, obyvatelům Městské části Praha - Dubeč, kvalitní péči o jejich děti a tím jim usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a současně  podpořit slaďování rodinného a pracovního života. Cílem projekt je podpora nejméně 12 rodičů, pro které vznikne zařízení poskytující péči o děti od 2 let do věku zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 míst.
 

  

Název projektu:
Dětská skupina při Mateřské škole, Starodubečská 509, Praha 10 - Dubeč
 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001313  

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018 

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 

Dětská skupina se nachází na adrese Starodubečská 99/6, Praha 10 –Dubeč. 

Kapacita 12 dětí. 

 

 

 

provozní řád dětské skupiny

1. Údaje o zařízení

Sídlo Dětské skupiny při Mateřské škole, Starodubečská 506, Praha 10 - Dubeč
telefon:
+ 420 734 463 835
+ 420 604 542 825

 

Dětská skupina Dubeč, Starodubečská 99/6, Praha 10 - Dubeč
telefon:
+ 420 703 653 077

E-mail:
 msdubec@centrum.cz 
datová schránka: weukzqm

IČO: 70 88 62 02
č.ú: školy: 291948319/0800 
       školní jídelna: 7034-291948319/0800 

Ředitelka: Bc. Šmerdová Lenka
tel.: +420 603 756 078
e-mail:msdubec.reditelka@centrum.cz

Zástupce ředitelky: Bc. Volf Marek
tel.: +420 604 542 825
e-mail:msdubec.zastupkyne@centrum.cz  

Ved.školní jídelny:
 Domínová Miroslava
tel.: + 420 734 463 835
e-mail:msdubec.jidelna@centrum.cz

Účetní : Ing.Kateřina Poláková
e-mail:ekonom.prispdubec@gmail.com

Zřizovatel: Úřad městké části Praha Dubeč, Starodubečská 401, Praha 10 - Dubeč

2. Popis zařízení

Dětská skupina poskytuje ošetřovatelskou péči pro děti od 2 do 3 let, včetně mravní, rozumové a estetické výchovy.

Počet zapsaných dětí:12 dětí

Počet tříd: 1 třída

Věkové složení dětí: od 2 – 3 let.

Provozní doba: od 7.00 – 16.00 hodin.

Školní kuchyně je na MŠ Starodubečská 506, Praha 10 


3. Režimové požadavky

Nástup dětí do zařízení je 7,00 do 8,30 hod.

Způsob převzetí dítěte do zařízení:

Rodič předá dítě osobně vychovatelce - chůvě

Rodič předá vychovatelce - chůvě informace týkající se stavu dítěte

Rodič do knihy docházky zapíše, v kolik hodin dítě bude vyzvednuto a kým

Spontánní hra: od nástupu dětí do 9,30 hod.

                      od 10,00 hod. do 11,15 hod.

                      od 14,30 hod. do odchodu dětí domů

Činnosti dětí řízené - chůvou od 9,30 do 10,00 hod.

Vyzvedávání dětí je do 15,55 hod.

Pohybové aktivity se s dětmi provádějí během dne v herně i na zahradě.

Pobyt venku

Probíhá denně dle aktuálního počasí dopoledne (alespoň 1,45 hodiny), v jarních měsících je možný i v odpoledních hodinách  při příznivých provozních podmínkách. V letních měsících se činnosti přesouvají hlavně na školní zahradu.
Pobyt venku probíhá na zahradě. Pískoviště pro děti je zakryto sítí. Kropí se dle potřeby.Výměna písku: 1 x za 2 roky

Délka pobytu dětí na zahradě:
v teplém období: 9,30 – 11,10 hod.   --   15,00 – 16,00 hod.
v chladném období: 10,00 – 11,10 hod.

Odpočinek a spánek

Děti spí od 12,15 do 14,15 hodin /dle individuální potřeby /

Děti spí v ložnici, ve které má každé dítě své lehátko.

Ložnice je větrána.

Každé dítě má svoje pyžamo (přinesou rodiče). Pyžamo rodiče vymění 1 x týdně, je-li potřeba, mění jej častěji.                                                                         

Lůžkoviny se převlékají 1x za 21 dní, v případě potřeby ihned.            

Identifikace lehátka je zajištěna značkou dítěte.  

Hygienická očista dětí a osobní hygiena

 • Před jídlem

 • Po jídle

 • Po toaletě

 • Před odchodem na zahradu

 • Po příchodu ze zahrady

 • Vždy dle potřeby během dne

Zajištění individualizace u osobních pomůcek:

 • Hřeben a ručník – má každé dítě svůj /označené značkou/

 • Hřeben se myje 1 x týdně

 • Ručník se mění 1 x týdně, dle potřeby častěji

 • Žínka se ihned po použití dává vyprat

 • Nočníky se myjí a dezinfikují po každém použití  

   

Stravování dětí

Strava se pro děti z Dětské skupiny /dále jen DS/ připravuje v centrální školní kuchyni MŠ, Starodubečská 506, Praha 10 a je dovážena v termoportech.

V DS je kuchyňka – výdejna.                                                                             

Rozvrh stravování dětí v DS

Snídani děti dostávají doma.

Ranní svačina            9,00 hod.

Oběd                        11,45 hod.

Odpolední svačina      14,30 hod.

Jídelníček na týden je vyvěšen na nástěnce v DS a také na webových stránkách MŠ Starodubečská 506, Praha 10 

Pitný režim

Druhy nápojů během jídla: dle aktuálního jídelníčku

Během dne: na výběr čaj, pitná voda

V letních měsících je dětem podáváno pití i na zahradě. Voda je připravena v termosu.

Otužování dětí

Způsob a frekvence:  

 • Pobyt na zahradě 1x - 2x denně

 • Větrání herny a ložnice průběžně

 • Oblékání dětí dle počasí a teploty

 • Spánek při otevřeném okně

Počet otužovaných dětí: všechny

Zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota vzduchu v místnostech DS: herna    21° – 22°C   ložnice  20 °C

Režim větrání:                                 

 • ráno před příchodem dětí

 • před spánkem dětí

 • dle počasí a potřeby průběžně celý den

 • v rámci prováděného úklidu

Ochrana oken: žaluzie

Ochrana před sluncem venku: zastřešené pískoviště, vzrostlé stromy,krémy proti UV záření, pokrývky hlavy (dodávají rodiče)

Způsob nakládání s prádlem

Prádlo pro DS se odváží do prádelny (svoz s prádlem MŠ)

Oblečení dětí při pobytu v DS:

 • vlastní

Výměna:   

 • pyžam - zajišťují rodiče 1 x týdně a dle potřeby při znečištění

 • ložního prádla se provádí 1x za 21 dní a dle potřeby při znečištění

 • ručníků se provádí 1x týdně nebo dle potřeby při znečištění

Použité prádlo se průběžně odnáší z dětské umyvárny v pytlích do skladu špinavého prádla 

Zajištění úklidu

Úklidové pomůcky pro DS a kuchyň jsou v úklidovém prostoru a jsou uzamčeny ve skřínce. 

Úklid Dětské skupiny

Denní úklid:

 • setření všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik na vlhko. Vysátí koberců vysavačem, vynášení odpadu, mytí hygienických zařízení včetně umyvadel výlevek a WC za použití dezinfekčních prostředků. 

Týdenní úklid:

 • velký úklid – mytí a dezinfekce všech povrchů /podlahy, dveře, omyvatelné stěny apod./

Manipulace s matracemi:

 • luxování            1x měsíčně

 • čištění firmou    1x ročně

 • po znečištění      ihned

Malování celého objektu            1x  za 2 roky

Mytí oken v celém objektu         2x  za rok, včetně rámů a svítidel

Všechny prostory DS                 1x  za rok celkový úklid

Praní textilií                              3x  za rok 

Dezinfekce:  Chloramin, Savo, Incidur v předepsaných koncentracích                    

 • Ředění dle návodu, po dezinfekci se vše oplachuje                                                  

 • Dezinfekční přípravky jsou pravidelně obměňovány po 14 dnech.

Očista a dezinfekce hraček:         1x měsíčně  /mytí, praní, dezinfekce/  nebo dle potřeby

Deratizace: 1x ročně nebo dle potřeby  

Dezinsekce: prevence 1x ročně nebo dle potřeby

Úklid kuchyně:                         

Dezinfekce nádobí se provádí pouze při podezření a výskytu infekčního onemocnění, dle dispozic pracovníků Hyg. stanice. Mycí pomůcky jsou používány jednorázové.

Denní úklid kuchyňky: Mytí:

 • všech pracovních ploch

 • elektrických spotřebičů

 • dřezů, umyvadel, výlevky

 • podlahy

Týdenní úklid kuchyňky:                      

 • mytí a dezinfekce všech povrchů se provádí schváleným dezinfekčním prostředkem v předepsané koncentraci, který je určen pro potravinářské provozy

 • mytí lednice 

Měsíčně:        

 •  dezinfekce lednice   

Způsob manipulace s odpady:

 • Směsný odpad se odváží 1x týdně:

Zdravotní zabezpečení:

Zdravotní dokumentace dětí. Každé dítě má:   

 • přihlášku do DS s vyjádřením pediatra o proočkovanosti dítěte 

  Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům DS

 • Do areálu zahrady je zákaz vodění psů.

 • Do areálu školy je zákaz vstupu cizích osob. Na zahradu je umožněn vstup pouze rodinným příslušníkům zapsaných dětí pro jejich vyzvednutí. Delší pobyt je zakázán z důvodu zajištění bezpečnosti ostatních přítomných dětí.

 • Při vyzvedávání dítěte na zahradě je rodič povinen přijít k brankou až k učitelce, dítě si prokazatelně vyzvednout a při odchodu ze zahrady zavřít branku a pevně ji zajistit zástrčkou.

Průběžná péče o herní prvky

 • okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků

 • nátěry dřevěných prvků dle potřeby

 Péče o zeleň

 • sekání a úklid trávy - dle potřeby 

 • ohrabání a úklid listí

Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají vychovatelky. Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.

Každý, kdo vstupuje do areálu, je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit sportovní zařízení . V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada pro neorganizovanou veřejnost uzavřena. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu školy.

 

Provozní řád DS vstupuje v platnost 12. 9. 2018

V Praze dne 12.9.2018                                                                    

 

Bc.Lenka Šmerdová

ředitelka školy       

 

                        

Případné změny jsou doplňovány. 

NOVINKY

volné místo v DS

Vážení rodiče,v Dětské skupině se uvolnilo místo pro dvouleté dítě. V případě zájmu nás ...

Změna hygienických opatření v mš.

Vážení rodiče,

Začátek školního roku v mateřské škole 2020/2021 - informace

Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign