Login

DOTACE

Evropské strukturální a investiční fondy

Název projektu: Společně si rozumíme MŠS
číslo výzvy 28
registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001281

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020.


 "Dětská skupina při Mateřské škole, Starodubečská 509, Praha 10 - Dubeč"

Mateřská škola Dubeč realizuje projekt se specifickým cílem zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti, na které je poskytována finanční podpora od Evropské Unie. Cílem projektu je  nabídnout rodičům, obyvatelům Městské části Praha - Dubeč, kvalitní péči o jejich děti a tím jim usnadnit návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a současně  podpořit slaďování rodinného a pracovního života. Cílem projekt je podpora nejméně 12 rodičů, pro které vznikne zařízení poskytující péči o děti od 2 let do věku zahájení povinné školní docházky s kapacitou 12 míst.

 

Název projektu: 

"Dětská skupina při Mateřské škole, Starodubečská 509, Praha 10 - Dubeč"

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001313 

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

 Dětská skupina se nachází na adrese Starodubečská 99/6, Praha 10 –Dubeč.

Kapacita 12 dětí.

 

 

Název projektu: VÝZVA 49 MŠS
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001611 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem

Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021.
Název projektu: 
MŠ Starodubečská 64

Číslo projektu: CZ.02.18.063 a 02.18.064

Zahájení realizace projektu: 1.9.2019

Ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Délka realizace: 24 měsíců

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

 Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost a prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a matematické pregramotnosti. 

 

 


Název projektu:
MŠ Starodubečská 23

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006202

Zahájení realizace projektu: 1.9.2017

Ukončení realizace projektu: 31.8.2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 550 038 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost a prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí.

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a matematické pregramotnosti. 

 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

 

NOVINKY

program v březnu:

Slavnostní předávání mezinárodního titulu EKOškola v Senátu ČR

clanek

.

Vážení rodiče,Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 1...
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012/2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign