Login

Myšky

.
UČITELKY:

Bc.Lenka Šmerdová

Bc.Lenka Šmerdováředitelka MŠ

Kvalifikace:
UK Praha Pedagogická fakulta - obor Školský management
Střední pedagogická škola obor předškolní výchova a vychovatelství
Střední průmyslová škola stavební

Certifikovaná lektorka DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků)
Pedagogická fakulta Liberec - logopedická asistentka

absol: Letní škola Začít spolu
          Podzimní škola PAU
          Nové pedagogicko-psychologické přístupy k výchově dítěte v mš UK Praha
          Kurz lektorských dovedností v programu Začít spolu
                                                    Respektovat a být respektován a daší semináře, konference o výchově a vzdělávání

Práce:

V mateřské škole Dubeč od ledna  2008. Dříve ředitelka a učitelka v jiných státních mateřských školách.

Zájmy:
Cestování, cyklistika, chalupaření a zahrada.Michaela Macková

Michaela Macková Vystudovala SPedŠ předškolní a mimoškolní pedagogika, absol. Letní školy Začít spolu, absol.seminář Respektovat a být respektován, Mýty ve vzdělávání, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole, Logopedická prevence u dětí v MŠ, Zdravotník zotavovacích akcí, Montessori vzdělávací kurz a další kurzy.

V mateřské škole Dubeč od roku 2009.

Zájmy: rodina, toulky přírodou, jóga, cyklistika, zahrada, pedagogika a psychologieEmílie Křížová

Emílie KřížováVzdělání:


Zaměstnání:

Časový harmonogram v Myškách:

07.00-07.25 Příchod dětí do třídy Ježků
07.25-07.30 Převádění dětí ze třídy Ježků do Myšek

7,30 Otevření třídy Myšek, příchod dětí do Myšek, volná hra 

07.30-08.45 Ranní kruh-přivítání, kalendář, volba hospodářů, motivace a povídání na aktuální téma, tělovýchovná chvilka - prevence zdraví -vyrovnávací a formativní cvičení.
08.50-09.15 Přesnídávka, hygiena
09.15-09.50 Výchovně vzdělávací práce- pokračování v motivaci dětí, centra aktivit, hodnotící kruh – sdělování dojmů
09.50-10.00 Příprava na pobyt venku
10.00-11.45 Pobyt venku
11.45-11.55 Příprava na oběd
11.55-12.15 Oběd
12.15-12.30 Vyzvedávání dětí po obědě
12.30-13.00 Příprava dětí na odpočinek, hygiena, skládání oblečení na židličku, prohlížení knih

13.00-14.30, četba knihy, seznamování s neznámými slovy, kontrola pochopení obsahu, sdělování dojmů, poslech relaxační hudby, příběhů, pohádek
14.30-14.50 Úklid lůžkovin, příprava na svačinu
14.50-15.05 Odpolední svačina
15.05-15.55 Volná hra, dokončování činností z dopoledne, pobyt na školní zahradě; odchod dětí domů 
16.00-16.55 Vyzvedávání dětí ve třídě Ježků
17.00 Konec provozu mateřské školy

Konzultační hodiny v Myškách:

od 16,00 do 17,00 hod a to každý pátek po předchozí domluvě.
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012/2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign