Login

SovyUČITELKY:


Marcela Cinibulková

Marcela CinibulkováVzdělání
- Gymnázium Voděradská, ekonomické zaměření
- SpedŠ, vychovatelství
- Střední odborná škola Futurum, výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
- absol. Mezinárodní asociace Step by Step - učitelé tvůrci změn

Semináře
- několik seminářů zaměřených na hudební a výtvarné činnosti
- Pravá a levá hemisféra v kresbě
- Malé balanční míče pro zdravý vývoj dětí v MŠ a ZŠ
- Grafomotorika a rytmická cvičení
- ADRA - semináře o globálním rozvojovém vzdělávání
- Poruchy učení v předškolním věku
- Můžeme pomoci dětem s ADHD
- Český červený kříž - základní normy zdravotnických znalostí

Zaměstnání  
ZŠ Košík, Spec. škola Uhříněves, Tisková agentura (obrazový redaktor), MŠ Parmská, MŠ Dubeč (od roku 2005)

Zájmy 
příroda, sport, umění
Stanislava HASMANOVÁ

 Stanislava HASMANOVÁ

 - vystudovala: SPed.Š - obor předškolní výchova
 - absolventka: Letní školy ZAČÍT SPOLU
 - zdravotnický kurz první pomoci
Absolvovala několik seminářů zaměřených na výtvarné a hudební činnosti.

Dále:
   Jóga s dětmi
   Předmatematická gramotnost - předmatematické představy v mš
   Přínosy akustické stimulace v oblasti poruch, ADHD a SPU
   Můžeme pomoci dítěti s ADHD
   Lezení - základ grafomotoriky
   Seminář o globálním rozvojovém vzdělávání
   Vývoj řeči a komunikace v mš
   Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mat. škole
   Poruchy chování a koncentrace dětí v mš   

 - působila 2 roky v MŠ na Zahradním Městě 
 - od r. 1985 v MŠ v Dubeč

Zájmy: rodina - děti vlastní i svěřené, umění, historie, příroda
Časový rozvrh:

Časový rozvrh:

7,30 - 8,30  Příchod dětí, volné hry a pohybové aktivity, možnost dokončení práce z předešlého dne
8,30 - 8,50  Ranní kruh - přivítání, vyprávění se sovičkou (aktuální zážitky), motivace, volba hospodářů, kalendář počasí, TV - chvilka, pohybová hra, hudební činnosti
8,50 - 9,15 Svačina
9,15 - 10,00 Výchovně vzdělávací činnosti - motivace u kruhu, nabídka činností
10,00 - 11,30 Pobyt venku - vycházky do přirody a okolí, hry na zahradě a pískovišti, mlhoviště
11,30 - 11,55 Příprava na oběd
11,55 - 12,15 Oběd
12,15 - 12,30 Odchod dětí po obědě domů
12,30 - 12,45 Příprava na odpočinek
12,45 - 14,30 Odpočinek - četba a poslech pohádky, relaxační hudba
14,30 - 14,50 Převlékání, úklid
14,50 - 15,10 Odpolední svačina
15,10 - 15,50 Odpolední hry a činnosti, dokončení dopoledních prací, možnost pobytu na školní zahradě (dle počasí), odchod dětí domů
15,50 - 16,55 Odchod zbývajících dětí do konečné třídy (Ježci)
17,00 Konec provozu MŠ

Konzultační hodiny:

- každý den  12,15 - 13,00 (při přítomnosti obou učitelek)
- středa 16,00 - 17,00 (po předchozí domluvě)
 
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012/2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign