Login

Žabky


UČITELKY:

Bc. Hana Mlčochová

Bc. Hana MlčochováKvalifikace:
Speciální pedagogika-vychovatelství na UJAK
Střední pedagogická škola

Kurzy:
Zdravotník zotavovacích akcí

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu:
Náměty a inspirace pro výchovu řeči
Škatule, škatule, hejbejte se!

Práce:
V mateřské škole Dubeč jsem od září roku 2014, pracovala jsem zde jako asistentka pedagoga. Od ledna 2015 jsem učitelkou. Dříve jsem byla zaměstnána jako učitelka v mateřské škole v Tuklatech, a také jsem si vyzkoušela podnikání mimo svůj obor.

Zájmy:
Práce s dětmi, cyklistika, toulky přírodou, vaření a pečení, zahrada, Reiki, výtvarné tvoření, bytový design.

Mgr. Barbora Doležalová - zástupkyně ředitelky

Mgr. Barbora Doležalová - zástupkyně ředitelky
Vystudovala: Obchodní akademie, Speciální pedagogika (mj. státní zkouška z logopedie)


Praxe: Jedličkův ústav, Dětský domov, Klinická logopedie, Spolupráce s klientkou po cévní mozkové příhodě - reedukace afázie

Kurzy: letní škola Začít spolu, Konflikt - škola života, Diagnostika dovedností předškoláka, Aerobik pro děti, Pedagogická podpora dítěte s narušenou komunikační schopností, Můžeme pomoci dítěti s ADHD, Sociální práce, Globální rozvojové vzdělávání, Český znakový jazyk (ukončeny čtyři moduly)

Zájmy: rodina, lyžování, jóga, kolečkové brusle, kreativní tvoření, cestování, jídlo:)

Bc. Marek Volf

Bc. Marek VolfKvalifikace:
UK Praha, obor sociální práce
Střední průmyslová škola potravinářské technologie, obor kvasná technologie

Práce:
V MŠ Dubeč od ledna 2015.

Zájmy:
Hudba, divadlo, kino, výstavy, sport (kolo, posilovna, plavání, turistika), historie, politika, psychologie, pedagogika.

Časový harmonogram v Žabkách

07.00-07.30 Příchod dětí do třídy Ježků
07.30-08.30 Příchod dětí do Žabek, volná hra 
07.30-08.55 Ranní kruh-přivítání, kalendář, určení hospodářů, povídání na aktuálí téma, tělovýchovná chvilka
08.55-09.15 Přesnídávka
09.15-09.50 Výchovně vzdělávací práce-motivace dětí, centra aktivit, hodnotící kruh
09.50-10.00 Příprava na pobyt venku
10.00-11.45 Pobyt venku
11.45-11.55 Příprava na oběd
11.55-12.15 Oběd
12.15-12.30 Vyzvedávání dětí po obědě
12.30-13.00 Příprava dětí na odpočinek, prohlížení knih, opakování básní a písní
13.00-14.30 Relaxační chvilka-četba pohádek a příběhů, poslech relaxační hudby, odpočinek; děti, které nepotřebují spát dělají aktivity pro předškoláky
14.30-14.50 Úklid lůžkovin, příprava na svačinu
14.50-15.05 Odpolední svačina
15.05-15.55 Volná hra, dokončování činností z dopoledne, pobyt na školní zahradě; odchod dětí domů 
16.00-16.55 Vyzvedávání dětí ve třídě Ježků
17.00 Konec provozu mateřské školy


Konzultační hodina v Žabkách

Pátek 16.00-17.00 hod.
Home Mateřská škola Dubeč

Created by © 2012/2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign