logotyp

AKTUALITY ŠKOLKY

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Vážení rodiče,

i v tomto školním roce je možné čerpání finanční podpory z tzv. BALÍČKU OKAMŽITÉ POMOCI PRAŽANŮM.

Podmínky, pro podání žádosti o prominutí úplaty na školné a stravné, naleznete níže ke stažení, včetně žádosti.

 

Ti, kteří tuto podporu čerpali ve školním roce 2022/2023, nemusí žádost na nový školní rok znovu dokládat.

Pokud, ale již nesplňujete základní podmínky této dotace, tak na čerpání již nemáte nárok.

 

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o čerpání finanční podpory, osobně doručí žádost, co v nejbližším možném termínu, do kanceláře ředitelky mateřské školy.

Balíček okamžité pomoci Pražanům Dokumenty

Podmínky čerpáníPodmínky čerpání

Žádost 1 Žádost 1

Žádost 2 Žádost 2

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

v odkazu máte rozdělení nově příchozích dětí do jednotlivých tříd, které též visí na nástěnkách MŠ.
Všechny potřebné informace dostanete na třídních schůzkách, které se budou konat v prvním týdnu školního roku. Termín schůzky se dozvíte první den. Prosíme rodiče, aby dodržovali adaptační program dětí, neboť je velmi důležitý pro začlenění nových dětí do tříd. Prvním školním dnem je pondělí 4.9.2023. Třídy se otvírají v 7:30 hodin a uzavírají v 8:30 hodin. První den prosíme přijďte dříve indeálně do 8:00 hodin, ať se děti v klidu s Vámi ve školce rozkoukají. První den jste s dětmi ve třídě ideálně 1-2 hodiny. Dálší dny se řídí podle individuálních potřeb dětí a po domluvě s pedagogem.

Přejeme pohodové léto.

Ředitelka Terezie Wasserbauer
Zástupce ředitelky Marek Volf

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd MŠ Dubeč pro školní rok 202/2024

Rozdělení nově přijatých dětí do tříd MŠ Dubeč pro školní rok 202/2024Rozdělení nově přijatých dětí do tříd MŠ Dubeč pro školní rok 202/2024

Informace pro rodiče přijatých dětí

Vážení rodiče,

do 30.6.2023 vyvěsíme zde na webové stránky rozdělení dětí do jednotlivých tříd MŠ Dubeč pro školní rok 2023/2024. Dále  zde vyvěsíme informace k začátku školního roku (informace, třídní schůzky).

S pozdravem

Bc. Marek Volf
zástupce ředitelky

Informace o změně ředitelky v MŠ Dubeč

Vážení rodiče,

na základě odvolání mgr. Lenky Šmerdové z funkce ředitelky MŠ zřizovatelem je nově pověřena vedením MŠ paní Terezie Wasserbauer s účinností ke dní 24.5.2023.

S pozdravem

Bc. Marek Volf
zástupce ředitelky

Volná místa na prázdninový provoz v MŠ Koloděje 10 - 21.7. 2023

Vážení rodiče,

pan místostarosta Tregner zajistil volná místa cca do 10 dětí v MŠ Koloděje pro děti z naší MŠ Dubeč. v termínu 10-21.7.2023.

Veškeré informace lze nalézt na webu: https://www.zs-kolodeje.cz/provoz-ms-o-hlavnich-prazdninach/
Je třeba mít sebou kopii evidenčního listu s lékařem z MŠ Dubeč. Vydám po domluvě, pište na msdubec.zastupce@centrum.cz 

Platí princip, že přijati budou ti, kteří se přihlásí jako první.

Kontakty na MŠ, kam se rodiče mohou obracet ohledně přihlášení do prázdninové MŠ v Kolodějích:
Tel.: 739 095 355 a e-mail: materskaskolakolodeje@gmail.com

S pozdravem

Bc. Marek Volf
zastupce ředitelky
MŠ Dubeč

Přijaté děti do MŠ

Oznámení o přerušení provozu MŠ o letních prázdninách 2023

Vážení rodiče,

Mateřská škola Dubeč, po projednání se zřizovatelem, bude mít o letních prázdninách

 od pondělí 3.7. 2023 do čtvrtka 31.8.2023  přerušený provoz.

Z důvodů dočerpání dovolených pedagogických pracovníků jsme museli k tomuto kroku přistoupit. Od roku 2019 neomezujeme provoz po celý školní rok. Ředitelka mateřské školy, dle školského zákona, nesmí uzavírat ani omezovat provoz v průběhu školního roku (zjišťování docházky počtu dětí v průběhu školního roku je nezákonné). Ředitelka po projednání se zřizovatelem může omezit nebo přerušit provoz pouze v období 1.7. – 31.8.

Další prázdniny v roce 2024 bude opět standartní prázdninový provoz prvních 14 dnů.

Školní rok 2023/2024

Milí rodiče,
moc se na Vás opět v pondělí 4.9.2023 těšíme.
Přejeme hezký zbytek prázdnin.
MŠ Dubeč.
.
ADAPTAČNÍ PROGRAM

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády. Adaptační plán je doporučením, nikoli dogmatem.

Konkretizace jednotlivých fází adaptace:

1. fáze – probíhá před nástupem dítěte do MŠ (dle individuální potřeby)

Rodiče mohou s dětmi navštěvovat MŠ již před zápisem, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Děti se tak postupně seznamují s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami a ostatním personálem. 

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

Do MŠ mohou pouze děti zdravé.

Rodič i dítě se přezují a dodržují hygienická pravidla.

Rodič je po celou dobu návštěvy mateřské školy za dítě odpovědný.

Rodič nezasahuje paní učitelce do vzdělávacích ani výchovných aktivit. 

 

doporučení pro poklidnou adaptaci dětí:

navštěvujte s dítětem kolektiv dětí, a to také v případě, že má sourozence;

dítě by se mělo postupně učit být samotné bez přítomnosti rodičů, je dobré navštěvovat například mateřská centra, kde děti samostatně vedou tety, které s dětmi vykonávají různé druhy aktivit, tou nejhorší cestou je prvotní odloučení teprve v mateřské škole;

podporujte své dítě v samostatnosti (oblékání, hygiena a stolování);

udělejte si každý den chvilku na společnou hru, povídání, prohlížení knihy;

čtěte dětem každý den;

podporujte své dítě, za úspěchy, i ty malé, jej pochvalte;

motivujte své dítě;

vyvarujte se „strašení školkou”: „Počkej ve školce…”atd.;

realisticky vykreslujte školku, popisujte věci reálné a skutečné, předcházíte tak případnému zklamání dítěte.

2.fáze -  probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili paním učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

Nabízíme také krátký dotazník, jehož prostřednictvím se paní učitelky mohou od rodičů dozvědět důležité informace.

Adaptační plán:

  • první den v MŠ za účasti rodičů – maximálně 1 hodina

  • do konce týdne – docházka dítěte v rozsahu 2–3 hodin samo nebo

v přítomnosti rodičů (odchod z MŠ před obědem);

  • dopolední docházka – samo nebo za přítomnosti rodičů (odchod po obědě dle možnosti rodiny).

Je vhodné, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule. Rodiče by si měli na prvních čtrnáct dní domluvit v zaměstnání možnost kdykoliv odejít nebo zástupce pro případ, že dítě nebude adaptaci zvládat duševně nebo fyzicky (změna režimu dne, časné vstávání, náchylnost k chorobám atd.). 

3. fáze – pokud probíhá adaptace bez obtíží

Celodenní pobyt


Jak dítěti pomoci?

Přibalte mu mazlíčka. Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku, například plyšáčka. Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí.

Používejte stejné rituály

Přivádějte své dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprodlužujte

Někdy loučení představuje velmi silné emoce spíše pro maminku než pro dítě. Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach. Pak vnitřní úzkost velice těžce odbourává.

Buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma.

Komunikujte s paní učitelkou

Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.

S dotazy se s důvěrou obracejte na paní učitelky, rády Vám pomohou, případně na paní ředitelku Bc. Lenku Šmerdovou, která Vám v případě zájmu také ráda doporučí literaturu, příklady dobré praxe nebo webové stránky.

 

NOVINKY

Balíček okamžité pomoci Pražanům

clanek
Vážení rodiče,i v tomto školním roce je možné čerpání finanční po...

Školní rok 2023/2024

Milí rodiče,moc se na Vás opět v pondělí 4.9.2023 těšíme.Přejeme hezký zbytek prázdnin.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,v odkazu máte rozdělení nově příchozích dětí do j...

Informace pro rodiče přijatých dětí

Vážení rodiče, do 30.6.2023 vyvěsíme zde na webové stránky rozdělení dětí do jednotlivýc...

Informace o změně ředitelky v MŠ Dubeč

Vážení rodiče,na základě odvolání mgr. Lenky Šmerdové z funkce ředitelky MŠ zřizovatelem...

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign